ข้อกำหนดการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ข้อตกลงการใช้งานสำหรับเว็บไซต์นี้โฮสต์โดย PowerTeam LLC (“ PowerObjects”) ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อธิบายถึงข้อกำหนดที่คุณสามารถเข้าถึงและเรียกดูผ่านเว็บไซต์นี้ ในการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดพร้อมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบ ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะถือว่ามอบสิทธิ์หรือประโยชน์บุคคลที่สามใด ๆ ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้คุณไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือเมื่อใดก็ตามหลังจากที่ได้เป็นสมาชิกหากคุณต้องการอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของฟอรัมออนไลน์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการโพสต์ข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไข

ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองคุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเป็นระยะ

 • เว็บไซต์นี้ภายใต้ชื่อและสไตล์“ www.powerobjects.com” เป็นฟอรัมออนไลน์ในรูปแบบของสื่อที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมรวมถึงลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่มีศักยภาพพันธมิตรพันธมิตรหรือพันธมิตรพันธมิตรที่มีศักยภาพนักวิเคราะห์การเงินและอุตสาหกรรม นักลงทุนผู้ขาย / ผู้จำหน่ายสื่อและนักข่าวผู้หางานพนักงานปัจจุบันและอดีตนักวิจัยหรือนักวิชาการและคนอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ PowerObjects และโต้ตอบกับ PowerObjects โดยการแบ่งปันแบบสอบถามผ่านแบบฟอร์มติดต่อเว็บไซต์
 • การเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้มีให้สำหรับทุกคนที่กรอกเว็บไซต์ติดต่อเรา, การลงทะเบียนกิจกรรมหรือดาวน์โหลดข้อมูล สมาชิก / ผู้ใช้ของเว็บไซต์ที่มีสิทธิ์บางอย่างสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลพิเศษเช่น White Papers สิทธิ์ของการเป็นสมาชิกนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ PowerObjects และผู้ดูแลไซต์ ผู้ใช้ / สมาชิกไม่สามารถมีบัญชีที่ใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชี นอกจากนี้ผู้ใช้ / สมาชิกไม่มีสิทธิ์ในการขายแลกเปลี่ยนหรือโอนสมาชิกของพวกเขาไปยังบุคคล / นิติบุคคลอื่น ๆ หากคุณไม่มีคุณสมบัติคุณจะต้องไม่สมัครเป็นสมาชิกของฟอรัมออนไลน์นี้
 • คุณเข้าใจและยอมรับว่า PowerObjects สงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการยกเลิก / ลบการเป็นสมาชิกและการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและแสดงเหตุผลใด ๆ หากสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือข้อตกลงอื่น ๆ การบังคับใช้หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ หรือปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดหรือเหตุผลอื่นใดที่ PowerObjects เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่ามีประโยชน์สำหรับการเลิกจ้าง / การลบดังกล่าว คุณเข้าใจเพิ่มเติมและยอมรับว่าการยุติทั้งหมดจะต้องกระทำตามดุลยพินิจของ PowerObjects แต่เพียงผู้เดียวและ PowerObjects จะไม่รับผิดชอบต่อคุณและบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยกเลิกบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 • เราอาจทำการสำรวจความคิดเห็นการแข่งขันบนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว ความเห็น / คำตอบจากสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับ ในกรณีของการแข่งขันข้อมูลผู้ชนะและรางวัล (ถ้ามี) จะถูกส่งผ่านไปรษณีย์ / ผู้จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนของผู้รับตามที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์นี้
 • การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้พร้อมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของเว็บไซต์นี้ PowerObjects อาจปฏิเสธการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของตนและจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของตนโดยมีหรือไม่มีความรู้ของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกให้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านแก่บุคคลอื่นสิทธิ์ของสมาชิกอาจถูกระงับชั่วคราวหรือถูกยกเลิก สมาชิกตกลงที่จะแจ้งให้ PowerObjects ทราบทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ PowerObjects ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของส่วนนี้
 • ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์นี้สมาชิก / ผู้ใช้อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองซึ่งอาจปรากฏแก่สมาชิก / ผู้ใช้รายอื่น คุณเข้าใจและยอมรับว่าการโพสต์ความคิดเห็นวัสดุและเนื้อหาบนเว็บไซต์รวมถึงข้อจำกัดความคิดเห็นและการสื่อสารอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงลักษณะจะถือว่าไม่เป็นความลับและสมาชิกได้ให้สิทธิ์แก่ PowerObjects โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ สิทธิ์การใช้งานที่เพิกถอนไม่ได้ (โดยสิทธิ์ในการอนุญาตช่วง) เพื่อใช้คัดลอกดำเนินการต่อสาธารณชนแสดงต่อสาธารณะจัดรูปแบบใหม่แปลแปลข้อความที่ตัดตอนมา (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าการโฆษณาหรืออื่น ๆ เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือโปรโมชั่นดังกล่าวเพื่อเตรียมงานดัดแปลงหรือรวมเข้ากับงานอื่น ๆ เนื้อหาดังกล่าวและเพื่ออนุญาตและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ย่อยของสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้คุณเข้าใจและยอมรับว่า PowerObjects สงวนสิทธิ์ในการตัดตอนแปลหรือฟอร์แมตวัสดุใด ๆ ที่คุณส่งมา คุณเข้าใจและยอมรับว่า PowerObjects มีอิสระที่จะแสดงให้เห็นถึงการแจกจ่ายและการแสดงวัสดุการสื่อสารและข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อสาธารณะโดยไม่มีข้อ จำกัด หรือภาระผูกพันใด ๆ รวมถึงโดยไม่ จำกัด ชื่อและรูปภาพของสมาชิก PowerObjects มีอิสระที่จะใช้แนวคิดความคิดความรู้หรือเทคนิคใด ๆ ที่มีอยู่ในวัสดุหรือการสื่อสารหรือข้อเสนอแนะสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ การเลือกเป็นสมาชิกของเว็บไซต์จะถูกตีความว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้พร้อมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบ
 • คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์ในที่สาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัวผ่านเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวของบุคคลที่เนื้อหาดังกล่าวมีต้นกำเนิดและ PowerObjects จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ คุณเข้าใจและยอมรับว่า PowerObjects ไม่สามารถรับประกันตัวตนของผู้ใช้ / สมาชิกคนอื่น ๆ ที่คุณอาจโต้ตอบในการใช้ / การเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ PowerObjects ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้อาจให้เกี่ยวกับตัวเองหรือความสัมพันธ์ที่พวกเขาอาจอธิบาย
 • การรับรองลักษณะทั่วโลกของอินเทอร์เน็ตคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการออนไลน์และเนื้อหาที่ยอมรับได้
 • คุณเข้าใจและตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อ:
  • โพสต์ / อัปโหลดเนื้อหาหรือเริ่มต้นการสื่อสารที่ผิดกฎหมายหยาบคาย, เลือกปฏิบัติ, หมิ่นประมาท, ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
  • ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการสมคบคิดที่จะละเมิดกฎหมาย
  • ระบุตัวตนของคุณอย่างปลอมแปลงเป็นเท็จหรือบิดเบือนความจริงในลักษณะใด ๆ ก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการใช้นามแฝงหรือบิดเบือนตำแหน่งและคุณสมบัติในปัจจุบันหรือก่อนหน้าของคุณหรือบิดเบือนความจริงหรือเป็นพันธมิตรกับบุคคลหรือนิติบุคคลในอดีตหรือปัจจุบัน
  • อัปโหลดโพสต์อีเมลหรือส่งหรือทำให้มีเนื้อหาหรือเริ่มการสื่อสารที่ละเมิดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
  • อัปโหลดอีเมลส่งต่อโพสต์หรือจัดทำสื่อโฆษณาหรือส่งเสริมการขายใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตอีเมลขยะสแปมจดหมายลูกโซ่แผนการปิรามิดหรือรูปแบบหรือการชักชวนอื่น ๆ
  • อัปโหลดโพสต์อีเมลส่งต่อหรือทำให้วัสดุที่มีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางทำลายหรือ จำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ
  • สะกดรอยหรือก่อกวนผู้ใช้ / สมาชิกรายอื่น
 • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาของผู้ใช้ / สมาชิกรายอื่น
 • คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ในขณะที่อัพโหลด / โพสต์เนื้อหา / ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้:
  • เนื้อหา / วัสดุที่ให้ต้องเป็นต้นฉบับและไม่คัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม
  • หากมีการเสนอราคาที่จะต้องรวมว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เกินหนึ่งย่อหน้าและการประพันธ์จะต้องนำมาประกอบกับผู้เขียนของวรรค
  • ผู้ใช้ / สมาชิก / ผู้สนับสนุนรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหา / เนื้อหาที่มีให้กับเว็บไซต์นี้และยอมรับว่าเนื้อหา / เนื้อหาที่ให้ไว้ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ
  • ผู้ใช้ / สมาชิก / ผู้สนับสนุนตกลงว่าเนื้อหา / เนื้อหาที่จัดให้นั้นไม่ได้ละเมิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคีของชุมชนการหมิ่นประมาทและความลามกอนาจารเป็นต้น
  • ผู้ใช้ / สมาชิก / ผู้สนับสนุนตกลงที่จะไม่ให้เนื้อหา / เนื้อหาใด ๆ ที่อาจละเมิดแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม / กฎหมาย / จรรยาบรรณของ บริษัท / สถาบัน / นิติบุคคล
  • ในการพิจารณาการเข้าร่วมในฐานะผู้ใช้ / / ผู้สนับสนุน / สมาชิกโดยการให้เนื้อหา / วัสดุผู้ร่วมให้ข้อมูล / สมาชิกยอมรับว่าเว็บไซต์ / PowerObjects นั้นได้รับใบอนุญาตทั่วโลกที่ไม่ผูกขาดไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่สามารถเพิกถอนได้ รูปแบบใด ๆ
 • PowerObjects ไม่รับประกันว่า:
  • เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาหรือคุณภาพจะเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้ / สมาชิก
  • การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่หยุดชะงักทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากความพยายาม
  • ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานฟอรัมออนไลน์จะแม่นยำหรือเชื่อถือได้
  • วัสดุใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้มาจากการใช้ฟอรั่มออนไลน์นี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณเองและความเสี่ยงที่คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว
 • ห้ามมิให้มีการใช้ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เทคนิคหรือกระบวนการหรือขั้นตอน / วิธีอื่นใดในการ "รวบรวมข้อมูล" หรือ "แมงมุม" หน้าเว็บใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด คุณเข้าใจและตกลงที่จะไม่กำกับดูแลตรวจสอบหรือคัดลอกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นดูแลตรวจสอบหรือคัดลอกเว็บเพจหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจและตกลงที่จะไม่ทำเฟรมหรือแก้ไขหรือเลียนแบบลักษณะหรือคุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นของเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจและตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ หรืออนุญาตให้ผู้ใดทำเช่นนั้นเพื่อขัดขวางหรือขัดขวางหรือขัดขวางการทำงานหรือวางภาระที่ไม่เหมาะสมในโครงสร้างพื้นฐานของเราเพื่อโฮสต์เว็บไซต์นี้
 • PowerObjects สงวนสิทธิ์ในการคัดกรองกรองและ / หรือตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้รับและเพื่อแก้ไขปฏิเสธที่จะแจกจ่ายหรือลบข้อมูลเดิม เนื่องจากเราไม่มีความสามารถในการควบคุมหรือติดตามเนื้อหาเราจึงไม่รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์หรือคุณภาพ เนื่องจากมาตรฐานชุมชนแตกต่างกันไปและในบางครั้งบุคคลอาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราในกระบวนการใช้เว็บไซต์ของเราคุณอาจพบกับเนื้อหาที่คุณพบว่าไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ คุณสามารถติดต่อ support@hcl-powerobjects.com เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงเนื้อหาที่คุณเห็นว่าไม่เหมาะสม เราอาจตรวจสอบการละเมิดข้อร้องเรียนของนโยบายของเราที่มาถึงความสนใจของเราและอาจดำเนินการใด ๆ ที่เราเชื่อว่าเป็นไปตามกฎหมายที่แพร่หลายที่เหมาะสมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการออกคำเตือนลบเนื้อหาหรือยกเลิกบัญชีและ / หรือการเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์และการตีความแตกต่างกันเราจึงสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้การเข้าถึงหรือการปฏิเสธ การเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์
 • ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งจะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับคุณ คุณรับรองว่าข้อมูลที่คุณส่งและ / หรือแจกจ่ายจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามและจะไม่มีสิ่งใดที่หมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียลามกอนาจารข่มขู่อนาจารก่อกวน หรือคุกคาม หากมีความเกี่ยวข้อง PowerObjects สงวนสิทธิ์ในการคัดกรองกรองและ / หรือตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้ไว้และเพื่อแก้ไขปฏิเสธที่จะแจกจ่ายหรือลบข้อมูลเดิม
 • โดยการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้คุณยังยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ PowerObjects และ บริษัท แม่ บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือกรรมการ บริษัท ตัวแทนและพนักงานจากการเรียกร้องทางแพ่งหรือทางอาญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ PowerObjects จากการโพสต์ใด ๆ ของการละเมิดข้อตกลงการใช้งานและนโยบายหรือเอกสารที่พวกเขารวมไว้โดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของคุณ คุณยอมรับว่า PowerObjects ไม่รับผิดชอบต่อการโพสต์ที่ไม่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
 • PowerObjects ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดการละเว้นการขัดจังหวะการลบข้อบกพร่องความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือการส่งสัญญาณความล้มเหลวของสายการสื่อสารการโจรกรรมการทำลายการดัดแปลงหรือการเข้าถึงรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือรายการที่สูญหายหรือล่าช้า หรือการส่งผ่านอันเป็นผลมาจากฟังก์ชั่นเซิร์ฟเวอร์ไวรัสเวิร์มหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกการควบคุม
 • คุณยอมรับว่าการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ PowerObjects จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาลรัฐบาลกลางในมินนิอาโปลิส, มินนิโซตาหรือศาลของรัฐใน Hennepin County, รัฐมินเนโซตาและกฎหมายของรัฐมินนิโซตา
 • ขอให้ผู้ใช้ / สมาชิกอ้างถึงคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบที่ปรากฏแยกต่างหากในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกตีความและถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและข้อจำกัดความรับผิดชอบที่แสดงในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเป็นครั้งคราว เป็นที่เข้าใจกันว่าการที่คุณยอมรับการปฏิเสธความรับผิดชอบจะเป็นการสละสิทธิ์ในส่วนของการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีกับ PowerObjects ที่เกิดจากเนื้อหาที่โพสต์ในที่นี้การใช้เว็บไซต์นี้หรือการโต้ตอบกับผู้ใช้ / สมาชิกคนอื่น ๆ สมาชิกในทีม, บรรณาธิการห้องและที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้