อุตสาหกรรม

Microsoft Dynamics 365 มีโซลูชันที่สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจได้หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ PowerObjects จึงได้สร้างทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่อไปนี้ ด้วยทีมที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเหล่านี้คุณไม่เพียง แต่มีผู้เชี่ยวชาญใน Dynamics 365 เท่านั้น แต่ยังเป็นทีมที่มีข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาของคุณ

โมฆะ

บริการทางการเงิน

โมฆะ

อุตสาหกรรมการผลิต

โมฆะ

ค้าปลีกและ CPG

โมฆะ

วิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวิต

โมฆะ

การเดินทางและการต้อนรับ

เรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือ