เราตอบสนองต่อ Covid-19
เรียนรู้เพิ่มเติม

โซลูชัน Dynamics ของคุณอยู่ในคลาวด์หรือไม่

ตัวเลือกการปรับใช้

การเลือกการปรับใช้ที่ถูกต้องสำหรับการเงินและการดำเนินงาน

Dynamics 365 Solution ของคุณอยู่ในคลาวด์หรือไม่

แบ่งปันโพสต์นี้:
Microsoft Dynamics 365 สำหรับการเงินและการดำเนินงานมีตัวเลือกการปรับใช้มากมายให้เลือก แต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจหนึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจอื่น ดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิคเพื่อเรียนรู้ข้อดีข้อเสียของตัวเลือกการปรับใช้เหล่านี้
Microsoft Dynamics 365 อยู่ในระดับแนวหน้าของการเคลื่อนไหวเพื่อนำพลังของคลาวด์มาสู่ ERP
×

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลทางเทคนิค